با شنيدن كوچكترين صدايي كه حكايت از نشست برف دارد منطقه را ترك كنيد.

قبل از اجراي برنامه به آخرين بارش منطقه توجه كنيد.

۹- قبل از اجرا در مورد سابقه بهمن خيز بودن منطقه تحقيق نماييد.

۱۰- اگر در جايي هستيد كه برف تازه باريد بخصوص درشب بايد در مكاني امن بمانيد تا ديد كافي به محيط و برف پيدا كنيد .

۱۱- با شنيدن كوچكترين صدايي كه حكايت از نشست برف دارد منطقه را ترك كنيد.

۱۲- ديگران را در جريان برنامه صعود و كوهنوردي خود قراردهيد.

۱۳- بهتر است اعضاي گروه در شيب‌هاي خطرناك در فاصله حداقل30-20 متري يكديگر حركت كنند تا همگي گرفتار بهمن نشوند و بتوانند يكديگر را نجات بدهند. و.......

واژه هاي كليدي :

برف :يك كريستال 6 پره است كه بارش آن در شرايط جوي خاصي پيش مي آيد 19 نوع كريستال شناخته شده است .

توده برف : كل حجم برف از زمين تا بالاترين نقطه آنرا گويند .تاريخ : دوشنبه 7 اسفند 1396 | 13:51 | نويسنده : نهال |
× بستن تبليغات
× بستن تبليغات